Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. patrycjafiol-admin

Złóż Formularz

Formularz w formacie .pdf

Wyślij wypełniony Formularz

Oświadczam, że informacje zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania określone w rozdziale §6. Regulaminu projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

Oświadczam, że akceptuję wszystkie zasady określone w Regulaminie projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje” i zobowiązuję się do ich przestrzegania.