„Grantowy workshop – praktyczne warsztaty z wypełniania dokumentów aplikacyjnych” – 20.04.2018, Wrocław

Szanowni Państwo! Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej serdecznie zapraszają na bezpłatne warsztaty w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” pn.   „Grantowy workshop – praktyczne warsztaty z wypełniania dokumentów aplikacyjnych” Miejsce: Budynek D-21, Politechnika Wrocławska, Pl. Grunwaldzki 11, 50-377 Wrocław 20.04.2018, start o godz. 10:00 Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Przedłużenie naboru wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

Informujemy, że termin naboru Wniosków o udzielenie Grantu został przedłużony do 30 kwietnia 2018 roku. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzyprzy realizacji Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), prowadzą nabór Wniosków o udzieleniu Grantu na pokrycie zakupu usług realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe w sprawie usługi zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej na potrzeby projektu Dolnośląski Bon na Innowacje.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z uwagi na wartość zamówienia, która nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz 93 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest „Usługa zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej obejmująca Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Drugi nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przy realizacji projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji ekspertów. Wybranym ekspertom zostanie powierzone przeprowadzenie oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć, będących podstawą ubiegania Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. realizujący projekt „Dolnośląski Bon na Innowacje”, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020 serdecznie zapraszają Państwa do udziału w spotkaniach informacyjnych, na których przedstawione zostaną warunki i zasady ubiegania się o wsparcie w ramach bonu. Celem projektu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie Czytaj więcej

Czytaj więcej...