PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU W RAMACH PROJEKTU PN.: „DOLNOŚLĄSKI BON NA INNOWACJE”

Informujemy, że termin naboru Wniosków o udzielenie Grantu został przedłużony do 30 kwietnia 2018 roku. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzyprzy realizacji Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), prowadzą nabór Wniosków o udzieleniu Grantu na pokrycie zakupu usług realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz Czytaj więcej

Czytaj więcej...