ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. darr

Ogłoszenie o postępowanie na usługi prawne

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie opinii prawnej w sprawach dotyczących zabezpieczenia (weksla), które jest zastosowane w projekcie „Dolnośląski Bon na Innowacje” oraz prawidłowego wyboru grantobiorcy w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

Usługa zostanie przeprowadzona na potrzeby projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” realizowanego przez Zamawiającego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020.

DBnI_Ogłoszenie_Usługi prawne

DBnI_Wzór_Umowa zlecenie_Usługi prawne

DBnI_Formularz ofertowy

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.


You may use these HTMLtags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>