Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. patrycjafiol-admin

Projekt wspiera realizację przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) usług o charakterze badań przemysłowych i/lub eksperymentalne prac rozwojowych.

Przedmiotem Usługi mogą być takie badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, których zakres wpisuje się w Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje (zgodne z dokumentem „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska"):

· Branża chemiczna i farmaceutyczna,

· Mobilność przestrzenna,

· Żywność wysokiej jakości,

· Surowce naturalne i wtórne,

· Produkcja maszyn, urządzeń, obróbka materiałów,

· Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ICT),

Wysokość dofinansowania pojedynczej usługi realizowanej przez jednostkę naukową wynosi maksymalnie [zł]
Budżet projektu [zł]
30.04.2018
Termin przyjmowania wniosków (nabór 2017/2018)
Wysokość dofinansowania pojedynczej usługi (wartość netto usługi)
Dofinansowanie 90%
Wkład własny przedsiębiorstwa
Wkład 10%