Zapraszamy do obejrzenia filmu o projekcie

Maksymalna ilość objętych wsparciem przedsiębiorstw.
Wysokość dofinansowania pojedynczej usługi realizowanej przez jednostkę naukową wynosi maksymalnie [zł]
Wysokość dofinansowania pojedynczej usługi
Dofinansowanie 90%
Wartości usługi oraz podatek VAT stanowiący wkład własny przedsiębiorstwa
Wkład 10%